นโยบายการคุ้มครอง

ด้วยทีมงานแมสเซ็นเจอร์ที่มีคุณภาพจาก ยู อิน โฟ

พนักงานส่งเอกสาร บริการวางบิลเก็บเช็ค

บริษัท มีพนักงานที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางด้านเอกสารการวางบิลและการรับเช็ค
เป็นจำนวนมาก เพียงพอสำหรับวันที่มีการรับเช็คจำนวนมาก

มาตราฐานการบริการ

จุดเด่นของเรา

บริษัท มีพนักงานที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางด้านเอกสารการวางบิลและการรับเช็ค
เป็นจำนวนมาก เพียงพอสำหรับวันที่มีการรับเช็คจำนวนมาก

คำถามที่พบเจอบ่อย (FAQ)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เงื่อนไขในการให้บริการวางบิลเก็บเช็ค

 • 1. ให้บริการเกี่ยวกับงานรับส่งเอกสารทั่วไป วางบิล เก็บเช็ค และอื่นๆตามที่ท่านต้องการแบบรายเดือน โดยผู้ว่าจ้างสามารถสั่งงานกับพนักงานได้โดยตรงด้วยตัวท่านเอง
 • 2. ให้บริการพนักงาน รับ-ส่งเอกสาร โดยทางเราจะทำการจัดส่งพนักงานไปประจำยังสำนักงานของท่าน โดยสามารถเลือกวันทำการได้ จันทร์ – ศุกร์ หรือ จันทร์ – เสาร์
 • 3. ฟรีระบบติดตามการปฎิบัติงานของพนักงาน (Mobile Applications)
 • 4. ทางเราจัดส่งพนักงานส่งเอกสาร ไปประจำที่สำนักงานของท่าน ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.หรือสามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความต้องการ(แต่เวลารวมในการทำงานต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน)
 • 5. พนักงานแต่งกายสุภาพด้วยชุดยูนิฟอร์มของบริษัทตามที่กำหนดเท่านั้น
 • 6. ระยะทางในการวิ่งไม่เกิน 1,700 กิโลเมตรต่อเดือน หากเกินคิดเพิ่ม กิโลเมตรละ 5 บาท
 • 7. มีพนักงานทดแทนกรณีพนักงาน ขาด ลา และเกิดอุบัติเหตุ (หากเกิดอุบัติเหตุลูกค้าจะต้องแจ้งก่อนเวลา 13.00 น.)
 • 8. อัตราค่าทำงานล่วงเวลา :1.5 เท่าของค่าจ้าง / ชั่วโมง ในวันทำการปกติ
    -ค่าทำงานล่วงเวลา : 3 เท่าของค่าจ้าง / ชั่วโมง ในวันหยุดพิเศษ
    -ค่าทำงานในวันหยุดพิเศษ : 2 เท่าของค่าจ้าง / วัน
 • 9. ให้บริการในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • 10. อัตราค่าบริการ จะคิดเป็นแบบเหมาจ่ายซึ่งรวมค่าน้ำมัน ค่าแรงงาน ค่าสึกหรอแล้ว แต่จะไม่รวมค่าที่จอดรถประจำตึกต่างๆ(โดยจะเรียกเก็บตามจริงจากผู้ว่าจ้าง)
 • 11. รับประกันความเสียหายของสินค้า และ เอกสารตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อวัน ต่อพนักงาน