เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยู อินโฟ จำกัด
แมสเซ็นเจอร์รายเดือน พนักงานรับส่งเอกสาร วางบิลรับเช็ค บริการวางบิล รับส่งเอกสาร 4

ในภาวะปัจจุบัน บริษัทต่างแข่งกับเวลาเพื่อส่งมอบงาน หรือเอกสารสำคัญให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงการประหยัดทรัพยากรขององค์กรเพื่อควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย เวลาและบุคลากร จึงมีค่าเกินกว่าจะตีค่าเป็นเงินได้

บริษัท ยู อินโฟ จำกัด และบริษัทในเครือ  เปรียบเสมือนตัวกลางที่ช่วยให้เวลาของท่านมีมากขึ้นและช่วยให้ท่านประหยัดบุคลากรในองค์กร โดยเน้นให้ความสะดวกในการทำหน้าที่บริการรับส่งเอกสาร พัสดุ, จัดการและบริหารสินค้าคงคลัง, ติดตาม  ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับมอบหมาย, และบริการเสริมอื่น ๆ ที่ทำให้ท่านสามารถปฏิบัติภารกิจหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน ผู้ว่าจ้างจะรู้สึกถึงเวลาที่เพิ่มขึ้น แต่หน้าที่ในการรับส่งเอกสารจำนวนไม่น้อยกลับลดลง และท่านสามารถติดตามงานของท่านที่มอบหมายให้เราได้ง่ายๆ  เพียงปลายนิ้วที่เบอร์โทร 02-718-5100

ด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปี บนเส้นทางการให้บริการ จากพนักงานรับส่งเอกสารจำนวนเพียงไม่กี่คน จวบจนปัจจุบัน เรามีทีมงานและพนักงานรับส่งเอกสารรองรับงานกว่า 1,000 คน และผ่านการคัดสรรจนได้รับการยอมรับว่าเป็น “มือหนึ่งด้านการจัดส่ง” กับบริการที่หลากหลาย เช่น

  • ผู้ให้บริการด้านรับส่งเอกสารด่วนและพัสดุต่างๆโดยพนักงานรับส่งเอกสารภายใต้ชื่อ “U Rider”
  • ศูนย์กระจายเอกสารและสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์
  • บริการจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัทต่างๆ
  • ศูนย์บริหารคลังสินค้าและจัดส่งด้วยไปรษณีย์

ทำไมต้อง บริษัท ยู อินโฟ จำกัด และบริษัทในเครือ

ด้วยการติดต่อที่ง่ายดายเพียงโทรมาที่ 02-718-5100 ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 18:00 น. ทุกวันจันทร์-เสาร์ ทางเว็บไซต์ www.uinfo.co.th อีเมล์ [email protected]

บริษัท พร้อมจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสารหรือแมสเซ็นเจอร์ในรูปแบบบริษัท ผ่านการคัดสรรและฝึกอบรมจากบริษัท มากด้วยประสบการณ์ในการทำงาน ไปประจำบริษัทของผู้ว่าจ้างตามจำนวนที่กำหนด
ในกรณีพนักงานรับส่งเอกสารหรือแมสเซ็นเจอร์ที่ส่งไปประจำบริษัทของผู้ว่าจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ เช่น ลากิจ ลาป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ บริษัทพร้อมจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสารหรือแมสเซ็นเจอร์คนใหม่ไปแทนภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงหลังจากผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ

บริษัท ให้บริการพนักงานรับส่งเอกสารรายเดือน,รายวัน, รายชิ้น, วางบิล-รับเช็ค, ส่งเอกสารด่วน ราคาเป็นมิตร ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสามารถปรับเลือกตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง เพื่อตรงตามวัตถุประสงค์สูงสุด

บริษัทสามารถช่วยผู้ว่าจ้างลดต้นทุนในการบริหารธุรกิจ ไม่หยุดชะงักกลางคันเนื่องจากพนักงานลาออก การให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดการให้ยังทำให้ทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องไปตามการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างหมุนเร็วและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ที่เรียกว่า Agile Business Management

บริษัท เป็นผู้ให้บริการด้านการบริการ บริหารงานในองค์กร  เพื่อสนับสนุนงานภายในที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักขององค์กร เช่น การตลาด การคีย์ข้อมูล การบริการด้านการตรวจสอบ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ การบริหารการจัดการสินค้าคงคลัง ฯลฯ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถมุ่งเน้นงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในงานได้ โดยส่งกระบวนการที่ไม่ใช่งานหลักให้หน่วยงานภายนอกช่วยดูแล เนื่องจากบริษัท มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ สามารถนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงคุณภาพ สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการ และควบคุมค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่สำคัญได้ ( Fixed to Variable Cost)

เราพร้อมที่จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้ากับท่านอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะงานของท่านคืองานของเรา

ท่านจะรู้สึกถึงความแตกต่างกับ “บริการที่ดี” ที่เคยได้รับจากอดีต