บริการแมสเซนเจอร์

บริการแมสเซ็นเจอร์

รายชิ้น รายวัน รายเดือน ส่งด่วน

ด้วยประสบการณ์ที่มีมานานกว่า 18 ปี ในทุกด้านของบริการ
โดยผู้ชำนาญ เชี่ยวชาญ และผ่านการให้บริการบริษัทชั้นนำต่างๆอีกมากมาย

แมสเซ็นเจอร์รายเดือน พนักงานรับส่งเอกสาร
บริการวางบิลเก็บเช็ค

บริการวางบิลเก็บเช็ค

บริการวางบิล-เก็บเช็ค ครบวงจร

ยู อินโฟ สามารถบริหารจัดการรับส่งเอกสารวางบิล-เก็บเช็ค พร้อมด้วยการตามงานผ่านระบบ call center
และรายงานผลการวางบิล-เก็บเช็คในแต่ละวัน

แมสเซ็นเจอร์รายเดือน พนักงานรับส่งเอกสาร วางบิลรับเช็ค บริการวางบิล
ครอบคุมพื่นที่

ครอบคลุมพื้นที่

การให้บริการทั่วประเทศ

ยู อินโฟ ช่วยบริหารจัดการรับส่งเอกสาร ด้วยทีมงานมืออาชีพ
ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศ

แมสเซ็นเจอร์รายเดือน พนักงานรับส่งเอกสาร วางบิลรับเช็ค บริการวางบิล รับส่งเอกสาร

Messenger

เรามีระบบการทำงาน

ที่มีประสิทธิภาพ การทำงานผ่านแอปพลิเคชัน

การลงเวลา บันทึกผลการทำงาน สามารถติดตามงาน ตรวจสอบสถานะงานได้อย่างเป็นระบบ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอน เราพร้อมให้บริการ ในทุกรูปแบบธุรกิจ

ทำไมถึงต้องเลือกใช้เรา

ยู อินโฟ ช่วยบริหารจัดการรับส่งเอกสาร ด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการแล้วมากกว่า 18 ปี พนักงานกว่า 1,000 คน และพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

พนักงานรับส่งเอกสารทุกคน ล้วนผ่านการคัดสรร และผ่านการฝึกอบรมภายใต้มาตรฐานของเรา เพื่องานที่ราบรื่น

เราพร้อมให้บริการ

จัดส่งพนักงานรับส่งเอกสาร

หรือแมสเซ็นเจอร์ในเครื่องแบบบริษัท

ความต่อเนื่องของงาน

หมดกังวลเรื่องความต่อเนื่องของงาน

เพราะ ยู อินโฟ มีบริการที่หลากหลาย

พร้อมรองรับงานของผู้ว่าจ้างในทุกรูปแบบ

หมดกังวลเรื่องสวัสดิการ

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

ของพนักงานรับส่งเอกสาร

ยู อินโฟ จัดการในส่วนนี้ให้ท่านเอง

พนักงานวางบิล - วางบิลเก็บเช็ค - เก็บเช็ควางบิล - แมสเซ็นเจอร์รายเดือน พนักงานรับส่งเอกสาร วางบิลรับเช็ค บริการวางบิล รับส่งเอกสาร แมสเซ็นเจอร์รับส่งเอกสาร

ช่วยให้ประหยัด บุคลากร

ยู อินโฟ เปรียบเสมือนตัวกลางที่ช่วย

ให้เวลาของผู้ว่าจ้างมีมากขึ้น โดยเน้น

การบริการรับส่งเอกสารและพัสดุ

เรามีทีมติดตามสถานะ

เรามีแผนกบริการลูกค้า

ติดตามสถานะการจัดส่งเอกสารและพัสดุ

จัดสรรพนักงานทดแทนได้ทันที

เช่น พนักงานลากิจ ลาป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ

เราพร้อมจัดสรรพนักงานทดแทนทันที

รีวิวจากลูกค้าที่ใช้บริการ

ผลตอบรับจากลูกค้าที่ไว้วางใจ เชื่อมั่นใน ยู อินโฟ และให้เราได้ดูแลบริการรับส่งเอกสาร-พัสดุ

เราพร้อมที่จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้ากับผู้ว่าจ้างอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะงานของผู้ว่าจ้างคืองานของเรา

บริษัทมีบริการที่หลากหลาย

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการบริการ บริหารงานในองค์กร  เพื่อสนับสนุนงานภายในที่ไม่ใช้ธุรกิจหลักขององค์กร  เช่น การตลาด การคีย์ข้อมูล การบริการด้านการตรวจสอบ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ การบริหารการจัดการสินค้าคงคลัง ฯลฯ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถมุ่งเน้นงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในงานได้ โดยส่งกระบวนการที่ไม่ใช่งานหลักให้หน่วยงานภายนอกช่วยดูแล เนื่องจากบริษัท มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ  สามารถนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงคุณภาพ  สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการ และควบคุมค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่สำคัญได้ ( Fixed to Variable Cost)