Messenger รายเดือน

พนักงานรับส่งเอกสาร รายเดือน

พนักงานส่งเอกสาร แบบ ”รายเดือน” ดีอย่างไร ?

เป็นบริการที่ทางเราจะทำการจัดส่งพนักงานแมสเซ็นเจอร์ ไปประจำยังบริษัทของท่าน หรือตามจุดต่างๆที่ท่านต้องการ แบบเหมารายเดือน หรือตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยลูกค้าสามารถสั่งงานพนักงานแมสเซ็นเจอร์ได้ด้วยตนเอง มีข้อดีดังต่อไปนี้

พนักงานรับส่งเอกสารรายวัน-แมสเซ็นเจอร์รายวัน-รับส่งเอกสารรายวัน-4

ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาฝึกอบรมพนักงานใหม่

เป็นบริการที่ทางเราจะทำการจัดส่งพนักงานแมสเซ็นเจอร์ ไปประจำยังบริษัทของท่าน หรือตามจุดต่างๆที่ท่านต้องการ แบบเหมารายเดือน หรือตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยลูกค้าสามารถสั่งงานพนักงานแมสเซ็นเจอร์ได้ด้วยตนเอง มีข้อดีดังต่อไปนี้

พนักงานวางบิล - วางบิลเก็บเช็ค - เก็บเช็ควางบิล - พนักงานรับส่งเอกสารรายวัน - แมสเซ็นเจอร์รายวัน-รับส่งเอกสารรายวัน 5

ส่งเอกสาร งานไม่ติดขัดตลอดทั้งเดือน

ส่งเอกสาร งานไม่ติดขัดตลอดทั้งเดือน เพราะเรามีพนักงานคอยทดแทนให้คุณอยู่ตลอดเวลา ลืมปัญหาเรื่องลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อนของพนักงานประจำไปได้เลย

พนักงานรับส่งเอกสารรายวัน-แมสเซ็นเจอร์รายวัน-รับส่งเอกสารรายวัน-1

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทของท่าน

เพราะท่านไม่ต้องดูแล และจัดการพนักงานด้วยตนเอง โดยทางเราจะเป็นผู้ดูแลและจัดการให้ทั้งหมดในเรื่องของสวัสดิการพนักงาน เช่นค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ

4 แมสเซ็นเจอร์ รายเดือน

มีหัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน

โดยจะมี หัวหน้าแมสเซ็นเจอร์ที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างดีคอยตรวจสอบการทำงานในทุกๆเช้า เช่น เช็คชื่อ ตรวจสอบการเข้าทำงานของพนักงาน หากพบการขาดงาน ลางาน หรือไม่สามารถติดต่อได้ ทางหัวหน้าทีมจะทำการส่งแมสเซ็นเจอร์สำรองให้ลูกค้าอย่างทันถ่วงที

พนักงานรับส่งเอกสารรายวัน-แมสเซ็นเจอร์รายวัน-รับส่งเอกสารรายวัน-3

รับประกันความเสียหาย

รับประกันความเสียหายการให้บริการ และตามเงื่อนไขให้บริการ

เงื่อนไขในการให้บริการรับส่งเอกสารรายเดือน

  • ให้บริการเกี่ยวกับงานรับส่งเอกสารทั่วไป วางบิล เก็บเช็ค และอื่นๆตามที่ท่านต้องการแบบรายเดือน โดยผู้ว่าจ้างสามารถสั่งงานกับพนักงานได้โดยตรงด้วยตัวท่านเอง
  • ให้บริการพนักงาน รับ-ส่งเอกสาร โดยทางเราจะทำการจัดส่งพนักงานไปประจำยังสำนักงานของท่าน โดยสามารถเลือกวันทำการได้ จันทร์ – ศุกร์ หรือ จันทร์ – เสาร์
  • พนักงานแต่งกายสุภาพด้วยชุดยูนิฟอร์มของบริษัทตามที่กำหนดเท่านั้น
  • มีพนักงานทดแทนกรณีพนักงาน ขาด ลา หรือเกิดอุบัติเหตุ
  • สามารถติดต่อเราเพื่อเช็คพื้นที่ให้บริการ
  • อัตราค่าบริการ จะคิดเป็นแบบเหมาจ่ายซึ่งรวมค่าน้ำมัน ค่าแรงงาน ค่าสึกหรอแล้ว แต่จะไม่รวมค่าที่จอดรถประจำตึกต่างๆ(โดยจะเรียกเก็บตามจริงจากผู้ว่าจ้าง)
  • รับประกันความเสียหายของสินค้า และ เอกสารตามที่ตกลงในสัญญาการให้บริการ