Messenger รายวัน

พนักงานรับส่งเอกสาร รายชิ้น

พนักงานส่งเอกสาร แบบ ”รายวัน” ดีอย่างไร ?

เป็นบริการพนักงานรับส่งเอกสาร ซึ่งเราจะคิดค่าบริการแบบวันต่อวัน ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนของพนักงานรับส่งเอกสารให้มีความเหมาะสมกับ ความต้องการในแต่ละวันได้ โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้

พนักงานรับส่งเอกสารรายวัน-แมสเซ็นเจอร์รายวัน-รับส่งเอกสารรายวัน-1

เรามีทีมงาน Messenger มืออาชีพ

Messenger มืออาชีพ ที่ผ่านการฝึกอบรม ภายใต้มาตรฐานของ U info มาอย่างดี ก่อนการปฎิบัติงานจริง ทั้งในเรื่องของ มารยาท การให้บริการ และจรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะปลอดภัยและถึงมือของผู้รับได้อย่างถูกต้อง

พนักงานรับส่งเอกสารรายวัน-แมสเซ็นเจอร์รายวัน-รับส่งเอกสารรายวัน-2

ทำเรื่องวุ่นๆของคุณให้เป็นเรื่องง่าย

เรามีทีม Hr ที่คอยดูแลสวัสดิการของ Messenger ให้กับคุณ หมดกังวลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านจะต้องจ่ายให้กับพนักงานแมสเซนเจอร์ประจำบริษัทของท่าน เช่น ค่าประกันสังคม ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าชุดฟอร์ม ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

พนักงานรับส่งเอกสารรายวัน-แมสเซ็นเจอร์รายวัน-รับส่งเอกสารรายวัน-3

เรามีพนักงานส่งเอกสารคอยทดแทนอยู่ตลอดเวลา

หมดห่วงเรื่องพนักงาน ขาดลามาสาย หรือประสบอุบัติเหตุระหว่างทาง เพราะเรามีมาตรการป้องกันรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อส่งเอกสารให้ถึงจุดหมาย ได้อย่างปลอดภัยและตรงเวลาในทุกๆสถานการณ์

พนักงานรับส่งเอกสารรายวัน-แมสเซ็นเจอร์รายวัน-รับส่งเอกสารรายวัน-4

เรามีหัวหน้าทีมคอยติดตามผลการทำงานในทุกวัน

โดยมุ่งเน้นในเรื่องของกำหนดเวลาที่แน่นอน คือต้องส่งให้ถึงมือลูกค้า ทันกำหนด

พนักงานวางบิล - วางบิลเก็บเช็ค - เก็บเช็ควางบิล - พนักงานรับส่งเอกสารรายวัน - แมสเซ็นเจอร์รายวัน-รับส่งเอกสารรายวัน 5

เรารับประกันความเสียหาย

บริษัทเรารับประกันความเสียหายให้ในทุกกรณีที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขในการให้บริการรับส่งเอกสารรายวัน

  • ให้บริการเกียวกับงานรับส่งเอกสารแบบรายวัน รับส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค และส่งสินค้าขนาดเล็ก
  • ให้บริการวันจันทร์ ถึง เสาร์ 8.30-17.30น. หรือ 9.00-18.00 น.
  • สามารถติดต่อเราเพื่อเช็คพื้นที่ให้บริการ
  • รับประกันความเสียหายของสินค้า และ เอกสารตามที่ตกลงในสัญญาการให้บริการ
  • พนักงานแต่งกายสุภาพด้วยยูนิฟอร์มของบริษัท มีโทรศัพท์ในการติดต่อสือสาร