บริการพนักงานธุรการ

Admin Outsource (ธุรการ)

พนักงานธุรการ ธุรการ Admin Outsouce

บริการจัดหาพนักงาน ธุรการ ประจำสำนักงาน

บริการจัดหาพนักงาน ธุรการ ประจำสำนักงาน ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ด้วยมาตรฐานการคัดสรร
บุคลากรมานานกว่า 18 ปี ทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย บริษัทมีการอบรมการมีใจรักการบริการมีหัวหน้าคอยดูแลพนักงานตลอดสัญญา
การให้บริการ

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ เป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการมากในทุกๆ บริษัท งานธุรการเป็นงานเบื้องหลัง
ที่คอยจัดการและสนับสนุน คอยประสานงาน ช่วยเหลือในแผนกหรือแผนกอื่นๆ โดยรวมแล้ว
งานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลทางด้านเอกสารต่างๆ การติดต่อประสานงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการจัดเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดเตรียม
การประชุม เป็นต้น

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

ลดภาระการบริหารงานบุคคล
เพิ่มลดพนักงานได้ตามต้องการ
ลดต้นทุนการบริหารจัดการ
มีหัวหน้าดูแลพนักงานตลอด
สัญญาการให้บริการ
มาตรฐานการคัดสรร
บุคลากรมานานกว่า 18 ปี

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น

ขอใบเสนอราคา


ช่องทางติดต่อ

บริษัท ยู อินโฟ จำกัด และบริษัทในเครือ

  • ที่อยู่ : เลขที่ 21 ซอยรามคำแหง 21
    ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  • โทร : 02-718-5100
  • อีเมล์ : [email protected]
  • เว็บไซต์ : www.uinfo.co.th